Primaria Podul Iloaiei

Suprafață: 4859 ha Intravilan: 379 ha Extravilan: 4480 ha Populație: 10449 Gospodării: 3720 Nr. locuințe: 2754 Nr. grădinițe: 6 Nr. școli: 5 Nr. licee: 1

Numele localităților aflate în administrație: Scobîlţeni, Cositeni, Holm, Budăi Așezarea geografică: În partea de nord-est a României, zona centrală a judeţului Iaşi, la confluenţa Bahluiului cu Bahluieţul, nod de cale ferată Activități specifice zonei: Piscicultură Abatorizare produse din avicultură Creşterea păsărilor Activități economice principale: Agricultură Avicultură Prelucrarea lemnului Comerţ Societăţi de construcţii Prelucrarea şi procesarea laptelui Producere material semincer Obiective turistice: Pensiunea "Remina" Motel Meridian Situri arheologice - sat Holm Cimitire eroi, români, sovietici, victime ale holocaustului (evrei) Biserica "Sfântul Nicolaie" Evenimente locale: Ziua localităţii - "Înălţarea Domnului" Zi de târg tip iarmaroc - în fiecare luni Facilități oferite investitorilor: Oferă teren pentru investiţii de orice fel, cu asigurarea accesului la toate utilităţile Forţă de muncă calificată în toate domeniile Proiecte de investiți: Refacerea şi extinderea reţelei de distribuţie a apei potabile şi a canalizării în toate cartierele oraşului Podu Iloaiei Modernizare staţie de epurare a apelor uzate - conform Masterplanului Judeţului Iaşi
Ultimele anunturi:

Constantin Gabi Istrate

Website Facebook

Adresa