Primaria Aroneanu

Suprafață: 547,60 ha Intravilan: 303 ha Extravilan: 3600,02 ha Populație: 3402 Gospodării: 1050 Nr. locuințe: 948 Nr. grădinițe: 3 Nr. școli: 3

Numele localităților aflate în administrație: Aroneanu, Dorobanţ, Şorogari, Rediu-Aldei Așezarea geografică: Comuna Aroneanu este poziționată în nord-estul țării, în imediata apropiere a Municipiului Iași și a graniței de est cu a Uniunii Europene cu Republica Moldova. Administrativ comuna aparține județului Iași, ocupând o poziție central-estică în cuprinsul județului. Comuna Aroneanu se învecinează cu comuna Victoria în partea de nord, Golăești la nord-est, Holboca la sud-est, Popricani la vest și cu Municipiul Iași la partea de sud-vest. Apropierea de Municipiul Iași, situat la o distanță de 4,5 km, a determinat includerea comunei Aroneanu în sistemul periurban al acestuia, fiind considerată comună limitrofă precum și includereaa acesteia în cadrul parteneriatului pentru deszvoltare - Zona Metropolitană Iași - asociere pe bază de parteneriat voluntar între Municipiul Iași, Consiuliul Județean și 13 comune între care și Comuna Aroneanu. Acest parteneriat s-a transformat ulterior în asociație de dezvoltare intercomunitară. Din punct de vedere al regiunilor de dezvoltare comuna Aroneanu face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est. Activități specifice zonei: Turism de agrement Agroturism Pescuit sportiv Activități economice principale: Agricultură - cultură mare ( cereale și păioase ) Horticultură ( viță de vie, pomi fructiferi, sere/solare, legume )
Ultimele anunturi:

Moruzi Benoni

Website Facebook

Adresa