Primaria Ciurea

Localizare geografică Comuna Ciurea este situată in partea de sud a județului Iași, fiind una dintre comunele mari ale județului. Se invecinează cu municipiul Iași și cu 5 comune astfel: • In partea de vest, comuna Mogosesti, pe o distanta de 7 km; • La S-V, comuna Grajduri; • La S-E, comuna Dobrovat, pe o distanta de 11,2 km; • La E, comuna Barnova, pe o distanta de 11,8 km; • La N- V comuna Miroslava, pe o distanta de 5,4 km; • La N municipiul Iasi, pe o distanta de 5 km.

În anul 1587, Hlincea este atestată documentar de către doamna Maria (fiica voievodului Petru Șchiopu) și soțul ei, spătarul Zetu, fiind cea mai veche așezare, situată în jurul mânăstirii Hlincea. Denumirea satului Piciorul - Lupului, vine de la haitele de lupi care atacau stânele, acesta fiind situat pe Dealul Prisăcilor, în partea sudică a Dealului Șapte Tei. Satul este atestat documentar la sfârșitul secolului XVIII, ca așezare ce se ocupă de îngrijirea prisăcilor mânăstirești. Satul Curături apare în secolul XVIII, poziționat pe podișul și versantul de sud - vest al dealului Oița. Denumirea de Curături, semnifică un loc curățat, defrișat. Satul Slobozia, este situat în partea de sud - est a satului Ciurea, atestat documentar la sfârșitul secolului XVI. Acesta se află într-un loc pitoresc, pe cresta dealurilor Vama Veche, Slobozia Cantemir și La Cioate. Lunca - Cetățuii apare atestat documentar în anul 1774, acesta înglobând 3 cătune: Baba Necula, Juvăț și Zanea. În anul 1891, s-a întemeiat prin colonizare satul Dumbrava, statul acordându-le locuitorilor 140 de loturi de pământ. Comuna Ciurea deține 4,5% din suprafața totală a Zonei Metropolitane Iași și 0,9% din suprafața totală a județului Iași.
Ultimele anunturi:

Lupu Cătălin

Website Facebook

Adresa