Primaria Primaria Victoria

Actuala comună Victoria, este formată din satele Victoria, Frăsuleni, Icuşeni, Sculeni, Luceni, Stinca şi Şendreni. Localitatea Victoria ( Carpiţi), este atestată documentar ca aşezare din sec. XIX (1803), fiind dezvoltată la marginea vestică a luncii Prutului, in apropierea şi printre meandrele vechii albii a Jijiei. Comuna Victoria este o comunitate cu profil agricol intensiv, cu importante resurse naturale, amplasată pe o cale rutieră europeană şi punct de frontiera, cu posibile atracţii pen

Evoluţia rapidă a performanţelor in agricultura cu dezvoltare integrată şi posibilităţi de creştere a relaţiilor transfrontaliere, va da comunei in viitor, o recunoastere de comunitate cu mare potenţial. Structura confesională in Comuna Victoria este următoarea: 98 % creștin ortodoxă și 2% cultul penticostal. Incepand din aprilie 2004, comuna Victoria face parte din Zona Metropolitană Iași. Zona Metropolitană Iași este o zonă metropolitană din Romania ce cuprinde municipiul Iași și 13 comune invecinate acestuia, constituită in scopul creării de noi oportunități de afaceri, al construcției și amenajării de locuințe și locuri de recreere, al atragerii de investiții mai consistente, și al coordonării mai bune a proiectelor de mediu și infrastructură. Zona metropolitană Iași a fost prima zonă metropolitană din Romania, constituită la 8 aprilie 2004, și cuprinde, pe langă municipiul Iași, și comuna Victoria.
Ultimele anunturi:

Daniel Creţu

Website Facebook

Adresa