Primaria Harlau

Suprafață: 3511 ha Intravilan: 524,85 ha Extravilan: 2986,15 ha Populație: 12276 Gospodării: 3200 Nr. locuințe: 3266 Nr. grădinițe: 3 Nr. școli: 2 Nr. licee: 1

Numele localităților aflate în administrație: Pârcovaci Așezarea geografică: Oraşul Hârlău este situat în nord-estul ţării, la întretăierea paralelei de 47 grade 26 minute latitudine nordică cu meridianul de 26 grade 54 minute longitudine estică Începând din anul 1968, Hârlăul face parte din judeţul Iaşi, ocupând în cadrul acestuia o poziţie nord-vestică Oraşul este aşezat în aria de contact a Podişului Sucevei (sectorul mai înalt, cunoscut sub numele de Masivul Dealul Mare-Hârlău) cu Câmpia Moldovei Vatra oraşului s-a dezvoltat în partea de nord a Depresiunii Hârlău, pe cursul superior al Bahluiului, în amonte de confluenţa pârâului Nicolina Dealurile din jur (dealul Pietrosu - 205 m, dealul lui Vodă - 313 m, dealul Foisor - 320 m, dealul Pietrăria - 380 m, dealul Viilor - 186 m, dealul Basaraba - 421 m, dealul Sângeap - 408 m) conferă oraşului Hârlău valenţe strategice Teritoriul administrativ al oraşului se învecinează la nord cu comuna Deleni, la sud şi sud-est cu comuna Scobinţi, iar la vest cu comuna Sireţel Oraşul este străbătut de DE 58, la o distanţă de 75 km de municipiul Iaşi, 28 km de oraşul Târgu Frumos şi 48 km de municipiul Botoşani Oraşul Hârlău este la capătul liniei ferate Podu Iloaiei-Hârlău Activități specifice zonei: Agricultură Pomicultură Viticultură Creşterea animalelor Prelucrare lemn Confecţii şi tricotaje Meşteşugăreşti
Ultimele anunturi:

Curca Gheorghe

Website Facebook

Adresa