Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Achiziție servicii

SERVICII DE ÎNTOCMIRE PROIECT TEHNIC, DETALII DE EXECUȚIE, DOCUMENTAȚIE NECESARĂ OBȚINERII AVIZELOR/ACORDURILOR/AUTORIZAȚIILOR ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI PE TOATĂ DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR, EXECUȚIA LUCRĂRILOR CONFORM PROIECTULUI TEHNIC LA OBIECTIVUL CU DENUMIREA: CONSTRUIRE ȘCOALA CU CLASELE I-IV BOJILA, COMUNA MĂDÎRJAC, JUDEȚUL IAȘI 

Servicii de proiectare si lucrari executie conform caietului de sarcini Valoarea estimata fara TVA: 1.018.237,71 RON Din care: Proiect Tehnic + Detalii de Executie: 25.658,70 RON fara TVA Verificare proiect tehnic: 4.564,60 RON fara TVA Elaborare documentatii necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii: 3.000,00 RON fara TVA Asistenta tehnica din partea proiectantului pe intreaga perioada de executie a lucrarilor: 3.886,00 RON fara TVA Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii: 155.501,89 RON fara TVA Cheltuieli cu obtinerea si amenajarea teritoriului: 55.321,99 RON fara TVA Valoarea estimata la executia lucrarii: 750.873,39 RON fara TVA Organizare de santier: 19.431,14 RON fara TVA Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 8. Termenul limita la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare / informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...