Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Ajutor de minimis

Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de cartof de consum.

Valoarea sprijinului financiar acordat beneficiarilor este de maximum 989,80 lei/ha, care reprezintă contravaloarea în lei a maximum 200 euro/ha.

Beneficiari

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/ întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susținerea producției de usturoi:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, pană la 31 decembrie 2023;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016; 

c) producătorilor agricoli persoane juridice.  

Condițiile de eligibilitate

Beneficiarii care solicită ajutoare de minimis trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  1. să dețină o suprafață cultivată cu cartof de consum de minim3.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placa indicator cu dimensiunile de circa 50 x 70 cm, pe care să se găsească inscripția: ,,Program de susținere a producției de cartof de consum, anul 2023,  beneficiar numărul………, Direcția pentru agricultură a județului Iași”;
  2. să obțină o producție de minimum  15 t/ha, de pe suprafața prevăzută la litera a), din care să comercializeze cel puțin 6 tone/ha;
  3. să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consumîn anul 2023;
  4. să facă dovada producţiei realizate prin documente justificative;

Documente necesare

Beneficiarii depun o cerere de înscriere în program(anexa 1)până la data de 19 mai inclusiv, însoţită de următoarele documente: 

a)copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b)copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/ după caz în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz; 

c) copie atestat de producător,valabil pană la 31 decembrie 2023;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e)adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul de cerere, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului in cauză;

f) declarație pe propria răspundere (anexa nr.2)

Documentele sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul Direcţieipentru agricultură judeţeană Iași, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul„. 

Cererea și documentele de înscriere pot fi transmise prin mijloace electronice, la adresa: dadr.is@madr.roÎn acest caz, cererea și documentele trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate  ”conform cu originalul” de către solicitant.

Modul de acordare și modalitățile de verificare și control

Reprezentanții direcțiilor pentru agricultură județene, având în vedere cererea de înscriere în program,în baza NOTIFICĂRII depuse de solicitanțicu cel puțin 10 zile înainte de recoltare, verifică existența culturii și evaluează producția.

Valorificarea producţiei se face pînă la data de 17 noiembrieinclusiv, a anului de cerere.

Documentele justificative (copia rapoartelor fiscale de închiderezilnică/bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) și copia Registrului de evidență a tratamentelor (avizat la Oficiul Fitosanitar Iași) se depun la sediul DAJ IASI, până la data de 20 noiembrie.  Ajutorul de minimis NU se acordă solicitanților a căror suprafață cultivată cu cartof de consum este obținută prin divizarea unei suprafețe cultivate cu usturoi existente în anul de cerere, indiferent de  modalitatea de transfer a suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare-cumpărare, înregistrate în registrul agricol.

Primăria Iași

iulie 10, 2024

Post vacant de îngrijitoare la Spitalul Clinic...
Primăria Iași

iulie 9, 2024

Eliminarea AVARIE – Termo-Service S.A.- Divizia termoficare....
Primăria Iași

iulie 9, 2024

Posturi vacante la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof....

Fatal error: Uncaught ErrorException: md5_file(/home/adminis/public_html/wp-content/litespeed/css/4a36819d6bb797843ce4dbb1f3790169.css.tmp): failed to open stream: No such file or directory in /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php:130 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(2, 'md5_file(/home/...', '/home/adminis/p...', 130, Array) #1 /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(130): md5_file('/home/adminis/p...') #2 /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(837): LiteSpeed\Optimizer->serve('https://adminis...', 'css', true, Array) #3 /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(330): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url(Array) #4 /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(264): LiteSpeed\Optimize->_optimize() #5 /home/adminis/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(324): LiteSpeed\Optimize->finalize in /home/adminis/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php on line 130