Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Ajutor de urgență

ACTE NECESARE INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU AJUTOARELE DE URGENTA PENTRU ALTE PERSOANE DECAT CELE CARE SUNT PREVAZUTE LA ART.41, ART.42, ART.43, ART.44, ART.45, ART.46, ART.47 SI ART.48 DIN HG NR 50/2011 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGOCE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEDII 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE :

  • Cerere adresata domnului Primar
  • Copii dupa actele de identitate ale membrilor familiei
  • Acte doveditoare privind veniturile nete lunare realizate de catre mambrii familiei (aderiverinta salariat, adeverinta ANAF)
  • Adeverinta de la Registrul Agricol
  • Adeverinta de elev, daca este cazul
Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...