Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Anunț

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în realizarea EXECUȚIEI DE LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE, MODERNIZARE ȘI REABILITARE PODURI ȘI PODEȚE ÎN COMUNA COMARNA, JUDEȚUL IAȘI”. Lucrarea se execută în intravilanul Comunei Comarna, în satul Comarna, după cum urmează:

 – Pod din beton armat punct Sotroi, L=12 m, NC/ CF 61656- va traversa râul Comarna și va fi poziționat pe drumul sătesc DS 2655 aflat în domeniul public al comunei Comarna;

 – Pod din beton armat punct Grădinaru, L=12 m, NC/ CF 61666- va traversa râul Comarna și va fi poziționat pe drumul sătesc DS 2144/ 1 aflat în domeniul public al comunei Comarna;

 – Pod din beton armat punct Sârgu, L=14 m, NC/ CF 61659- va traversa râul Comarna și va fi poziționat pe drumul sătesc DS 1943 aflat în domeniul public al comunei Comarna;

Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare este cu 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile.

Primăria Iași

iulie 10, 2024

Post vacant de îngrijitoare la Spitalul Clinic...