Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție directă pentru încheierea unui contract de achiziționare a unei sărărițe în cadrul proiectului de investiție ,, DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI’,

Primăria comunei Costuleni intenționează să încheie un contract având ca obiect achiziționarea unei sărărițe în cadrul proiectului de investiție ,,DOTAREA SERVICIULUI DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ AL COMUNEI COSTULENI, JUDEȚUL IAȘI” Prin prezenta vă invităm să participați la achiziția directă în scopul contractării bunului mai sus menționat, având în vedere următoarele:

 a) adresa la care se vor depune ofertele: sediul autorității contractante din strada Principală, nr. -149, comuna Costuleni, județ Iași;

 b) data și ora limită de depunere a ofertelor pentru achiziția directă: 25.03.2022, ora 12.00;

 c) limba/limbile în care se va derula achiziția: limba română;

 d) documentele necesare a fi prezentate și care stau la baza atribuirii contractului de bunuri, care se constituie ca oferta dvs. pentru bunul mai sus menționat și pe care trebuie să le prezentați la data și ora limită de depunere a ofertelor pentru achiziția directă sunt detaliate în documentația de atribuire anexată.

Valoarea estimată este de 56.240,44 lei, fără TVA . Durata maximă de livrare este de maxim 30 de zile de la comanda fermă a achizitorului

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...