Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț

Achiziția de software educational pentru profesori si elevi

Sectiunea I

Autoritatea contractantă Denumire si adrese: SCOALA PROFESIONALĂ DAGÂȚA, COM DAGÂȚA , JUD IAȘI Cod de identificare fiscala: 17145448 Adresa: Strada: Principala, nr. 1; Localitate: Dagata; Cod Postal: 707155; Tara: Romania; Adresa de e-mail: scoaladagata@yahoo.com; Nr de telefon: fix 0232 325497, Persoana de contact: Ursanu Veronica, tel mobil 0783 047536 Adresa Web a autoritatii contractante : www.scoaladagata.ro

Obiectul achizitiei: Titlu: Achiziția de software educational pentru profesori si elevi Pozitie in PAAP : 2 – Proceduri simplificate proprii (Anexa 2) Cod CPV principal – 48190000-6 Pachete software educationale (Rev.2)

Tipul contractului : Procedura simplificata propri

Descrierea succinta a achiziției: Obiectul contractului este: În vederea îndeplinirii obiectivului serviciilor, prestatorul va realiza următoarele activităţi: Se va oferi acces full in platforma educationala, aplicatie windows si aplicatii pentru dispozitive mobile- tablete si tel. Materialele educationale pentru toate materiile scolare, animatii 3D, video, jocuri, editor de teste pentru creare de fise de lucru si teste de evaluare, valabilitate 3 ani. Se va organiza sesiune de formare in activare si utilizare.

Descrierea serviciului:

Platforma educatională pentru profesori și elevi, aplicatie windows si aplicatii· pentru dispozitive mobile- tablete si telefoane mobile.  Materialele educationale pentru toate materiile scolare, animatii 3D, video, jocuri,

· editor de teste pentru creare de fise de lucru si teste de evaluare, valabilitate 3 ani.  Curs de formare cadre didactice( inițializare , activare, utilizare ).

· Valoarea estimată a achiziției este de 18 000 lei fara TVA.

Oferta va conține prețul în lei fără TVA, cu evidențierea clară a cantității din specificațiile tehnice și a valorii unitare în lei fără TVA.

Criteriu de atribuire: PRETUL CEL MAI SCAZUT

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...