Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul „Reabilitare, extindere și dotare Scoala Primară Grădinari, comuna Golăiești, județul Iași”, în conformitate cu caietele de sarcini.

Valoarea estimată este de 709.310,00 lei (buget de stat și buget local) și este compusa din :

1. Servicii de proiectare – Faza proiect tehnic, Detalii de execuție și Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție – 26.000,00 lei fără TVA

2. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor – 2.000,00 lei;

3. Execuție de lucrări – 681.310,00 lei fără TVA, defalcat după cum urmează: Cap. 1. – 0,00 lei;

Cap. 2. – 12.000,00 lei;

Cap. 4 – 4.1. – 666.310,00 lei; – 4.2. – 0,00 lei; – 4.3. – 0,00 lei;

Cap. 5.1 (5.1.1.) – 3.000,00 lei (5.1.2.) – 0,00 lei

Cap. 6 – (6.1) 0,00 lei; -(6.2) – 0,00 lei

Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificări în legătură cu documentația de atribuire este cu 7 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor

Zile : 9 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...