Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț

”ACHIZIȚIE MICROBUZ NEPOLUANT ȘI PUNCTE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA GRAJDURI, JUDEȚUL IAȘI”

Furnizare microbuz electric și stații de încărcare pentru proiectul de investiții ”ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT SI PUNCTE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA GRAJDURI, JUDETUL IASI”, finanțat prin Contractului de finanțare nr. 135228 / 28.11.2022 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul Local, I.1.1- Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public,

I.1.3 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, PNRR/2022/C10/I.1.3,

Runda 1 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației denumit în continuare MDLPA. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 20 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 11-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Valoarea totală estimată:1476810 Moneda: RON

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...