Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț înscriere elevi

Perioada de înscriere 03 mai – 18 mai 2023 la clasele pregătitoare

La școala gimnazială Deleni secretariat,corp B (la intrare sunați)  sau

on-line pe e-mail: scdeleni@yahoo.com de luni până vineri, între orele 8.00–16.00

ACTELE NECESARE INSCRIERII:

•Cerere tip de inscriere primita de la scoala/de pe site;

•Copii si originale dupa actele de identitate ale parinților/tutorelui legal;

•Certificat de căsătorie sau hotărâre de încredinţare a copilului,unde este cazul

(copie);

•Copie și original al certificatului de naștere al copilului;

•Avizul de la medicul de familie din care rezultă faptul că elevul este aptă/apt de şcoală;

•Recomandare (doar pentru copiii care implinesc 6 ani între 01.09.2023-31.12.2024 – se eliberează de către Scoala Gimnazială Deleni);

•Documentul prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice (doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din  străinătate).

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...