Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț lansare proiect

Comuna Ceplenița anunță lansarea proiectului cu titlul “Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comuna Ceplenița, cu satele aparținătoare: Ceplenița, Buhalnița, Poiana Mărului și Zlodica, judeţul Iaşi”, cod SMIS 140703, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final prin înființarea sistemului de alimentare cu gaze naturale în UAT Comuna Ceplenița, județul Iasi.

Principalele rezultate ale proiectului sunt următoarele:

40,413 km rețea de distribuție gaze naturale în UAT Comuna Ceplenița, județul Iasi;

un racord de înaltă presiune și SRMP;

6,283 km rețea branșamente și posturi de reglare-măsurare inteligente;

1464 gospodării branșate la sistemul inteligent de alimentare cu gaze naturale (1374 gospodării și 10 instituții);

6 puncte de depistare și oprire a pierderilor de gaze cu senzori de presiune și robinete automate ce oferă și posibilitatea de acționare de la distanță și sisteme de contorizare inteligente a consumatorilor casnici și a clădirilor administrative;

integrarea sistemelor inteligente de monitorizare și control în sistemul SCADA;

Valoarea totală a proiectului este de 25.703.535,89 lei, din care 19.121.540,68 reprezintă valoarea cofinanțării UE;

Data începerii proiectului: 12.05.2021;

Data finalizării proiectului: 30.11.2023;

Codul MySMIS: 140703/Contract de finanțare nr. 548 din 12.05.2021.

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020”

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...