Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Anunț achiziție

Servicii de consultanță întocmire nomenclator stradal.

DESCRIERE: 

Intocmire Nomenclator Stradal cf. Ordin ANCPI nr. 448/2017 Realizarea bazei de date electronice la nivel de UAT, care va fi integrata in „REGITRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE”, se realizeaza conform dispozitiilor art. 5, alin. 2 din legea 7/1996, conform dispozitiilor art. 10 din HG 777/2016, privind structura, organizarea si functionarea RENNS, precum si Ordinului Directorului General al ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru RENNS. PRINCIPALELE OBIECTIVE ASIGURATE PRIN CONSTITUIREA BAZEI DE DATE ELECTRONICE. Constituirea bazei de date electronice la nivel de UAT, care trebuie integrata in „REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE” are ca scop realizarea unui sistem informatic de tip geografic/ geospatial care sa permita gestiunea pe intreg ciclul de viata, evidenta si consularea la nivel national a nomenclaturii stradale, a inregistrarii unice a fiecarei adrese, standardizarea la nivel national a nomenclaturii stradale precum si asigurarea accesului oricarei institutii publice la un sistem unic de nomenclatura stradala. ETAPE – Identificarea tuturor arterelor si drumurilor din intravilan, definite conform legislatiei mentionate, crearea suportului grafic cu dispunerea lor si punerea la dispozitia Beneficiarului in vederea atribuirii denumirilor; – Asistenta la intocmirea proiectului de HCL pentru atribuirea denumirilor; – Identificarea imobilelor din intravilanul localitatilor, in vederea atribuirii de numere administrative; – Parcurgerea la teren, cu sprijinul beneficiarului pentru culegerea atributelor; – Analiza bazelor de date existente la nivelul primariei in vederea corelarii sau integrarii, daca este posibil, in baza de date geospatiala ce se creeaza; – Crearea bazei de date cu integrarea datelor mai sus mentionate (strazi si imobile); – Predarea bazei de date Primariei.

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...