Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Concesionare teren

În suprafaţă de 10 ha, situat in comuna Țibana înscris în CF nr.60068 şi identificat cu nr.cadastral60068, teren extravilan în scopul construirii unui parc fotovoltaic, teren ce apartine domeniului privat al comunei Țibana, conform HCL nr. 19/28.02.2023 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22 iunie 2023, ora 16.00.

Data-limită de depunere a ofertelor: 3 iulie 2023,ora 10.00.

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...