Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Concurs

Comuna Andrieșeni cu sediul în sat Andrieșeni, județul Iași, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

Denumirea postului: muncitor necalificat
Numărul posturilor: 2 posturi vacante
Nivelul postului: funcție de execuție
Compartiment: Administrativ și Gospodărie Comunală
Durata timpului de lucru: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
Perioada: nedeterminată

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

1. Publicarea anunțului: 28.03.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Comuna Andrieșeni cu sediul în sat Andrieșeni, județul Iași, până la data de: 11.04.2023
3. Selecția dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 13.04.2023, ora 10.00
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 18.04.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor: 19.04.2023, ora 09.00-15.00
6. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 20.04.2023, ora 10.00
7. Susținerea probei scrise: 21.04.2023, ora 10.00
8. Afișarea rezultatului probei scrise: 21.04.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 24.04.2023, ora 09.00-12.00
10. Afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 24.04.2023, ora 15,00
11. Susținerea interviului: 25.04.2023, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 25.04.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 26.04.2023, ora 09.00-12.00
14. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 26.04.2023, 15,00
15. Afișarea rezultatului final al concursului: 26.04.2023, ora 16,00

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...