Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Concurs promovare în grad

Primăria comunei Gropnița, județul Iași, organizează concurs de promovare în grad profesional în data de 17.01.2023, conform prevederilor art 478 – 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 126 din H.G. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Calendarul desfășurării concursului de promovare în grad:
– 15.12.2022 – data publicării anunțului pe site-ul instituției și la avizier;
– 03.01.2023 – data până la care se pot depune dosarele de concurs;
– 10.01.2023 – data până la care se face selecția de dosare;
– 11.01.2023 – depunerea contestațiilor la rezultatul selecției de dosare;
– 12.01.2023 – afișare rezultate contestații;
– 17.01.2023 – proba scrisă;
– 18.01 2023 – proba interviu

Dosarul de concurs se va depune de către candidați la sediul Primăriei Comunei Gropnița, județul Iași în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea concursului de promovare, respectiv până la data de 03.01.2023.

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...