Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Construire centru comunitar

COMUNA ȚIGĂNAȘI, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Construire centru comunitar integrat în satul Stejarii, comuna Țigănași, județul Iași”, cod MySMIS 137962, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Valoarea totală a proiectului este de 687.139,35 lei. Valoarea sumei nerambursabile este de 468.837,39 lei, finantare nerambursabila alcătuită din: FEDR 334.883,85 lei, respectiv Bugetul National: 133.953,54 lei.

Citiți și: Primăria concesionează serviciul de termoficare a orașului.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului la serviciile de asistență medicală, sociale și educaționale a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. Se va înființa un centru comunitar integrat care să furnizeze servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/parinți si vârstnici.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea cadrului necesar pentru creșterea nivelului de integrare socială a persoanelor vulnerabile din comuna Țigănași.
  2. Consolidarea și îmbunătățirea asistenței sociale/medicale/educaționale la nivelul comunei Țigănași.
  3. Îmbunătățirea calității vieții prin furnizarea de servicii sociale/medicale/educaționale adaptate nevoilor persoanelor din grupurile vulnerabile.

Rezultatele proiectului:

  1. Înființarea centrului comunitar integrat în sat Stejarii, comuna Țigănași, județul Iași, în scopul dezvoltării serviciilor medico-socio-educaționale, prin acțiuni de prevenție și intervenție specializată, prin activități de mediere școlară, de reorientare profesională, pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau al stării de sănătate.

Pentru buna funcționare a centrului comunitar integrat se vor achiziționa diverse echipamente și dotări:-panouri solare;-laptop;-tableta;-imprimantă multifuncțională;-monitor pentru activitatea de telemedicină;-bicicletă;-scaun ergonomic pentru birou;-birou;-scaune beneficiari;-ser mobilier;-dulapuri;-cuier;-consumabile operaționale;-pelerină ploaie;-cos/pubela gunoi;-dotări trusă medicală de asistență medicală comunitară.

  1. Crearea unui nou loc de munca.
  2. Realizarea de activități care să asigure prevenirea abandonului școlar, activități de mediere școlară, consiliere și orientare profesională, activități de gestionare a conflictelor între generații, de conștientizare a importanței alimentației în îmbunătățirea sănătății, contribuind la creșterea calității vieții și la o dezvoltare armonioasă a grupului vulnerabil identificat la nivelul comunei Țigănași.

Durata de implementare a proiectului este de 46 luni: respectiv de la data 01.03.2020 până la data 31.12.2023.

Nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook, pentru a fi la curent cu toate informațiile din județul tău!

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...