Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Începere proiect

Comuna Probota, județul Iași a semnat în cursul lunii ianuarie 2023, contractul de finanțare
pentru „REALIZARE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA PROBOTA, JUDEȚUL IAȘI”, în
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 –
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC, Investiția I.1.3-
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde- puncte de reîncărcare vehicule electrice, număr
contract 1119/05.01.2023 semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în
calitate de coordonator de investiții pentru PNRR, Componenta 10 – Fondul Local.
Obiectivul general al proiectului:
Proiectul are ca obiectiv asigurarea infrastructurii pentru transportul verde ITS/alte
infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) și asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde – prin instalarea a două stații (4 puncte) de reîncărcare mașini electrice. Prin
prezenta investiție se vor achiziționa și instala și două stații de încărcare pentru vehicule electrice.
Scopul proiectului este reprezentat de realizarea unui sistem complet de monitorizare și
siguranță a spațiului public și mărirea capacității de supraveghere a siguranței spațiului public în satele
componente comunei, prin suplimentarea camerelor video existente.
Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
Proiectul va genera un impact pozitiv asupra Comunei Probota prin modernizarea mijloacelor
de comunicare între cetățeni și administrația locală, prin creșterea atractivității zonei având în vedere
condițiile de siguranță create precum și reducerea efectelor negative legate de infracționalitate și
accidente în zonă.
De asemenea, prin achiziția și instalarea stațiilor de încărcare se va încuraja achiziția de
vehicule electrice și implicit schimbarea vehiculelor cu propulsie pe bază de combustibili fosili cu cele
electrice, contribuind astfel la reducerea poluării din cadrul localităților.

Valoare totală proiect: 880.040,70 lei
Valoare finanțare neramburabilă: 880.040,70 lei
Valoare eligibilă din PNRR: 739.530,00 lei
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR: 140.510,70 lei
Valoare ajutor de stat/minimis: 292.900,65 lei
Data începerii proiectului: 05.01.2023
Data finalizării proiectului: 05.01.2024
Numărul contractului de finanțare: 1119/05.01.2023

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...