Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Licitație

Construire platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Horlești, județul Iași.

Servicii de proiectare – întocmire Protect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentații avize – și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Construire platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Horlești, județul Iași” Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.

Servicii de proiectare – Întocmire Proiect tehnic; Detalii de execuție; Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (PTE+DE, PAC, POE); Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor la obiectivul de investiție „Construire platforme comunale de depozitare a gunoiului de grajd în comuna Horlești, județul Iași”. Valoarea estimată este de 56.500,00 lei fără TVA și este compusă după cum urmează: Cap. 3: Servicii de proiectare – Faza proiect tehnic, Detalii de execuție și Elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție și Asistența tehnică din partea proiectantului – 56.500,00 lei fără TVA: Cap. 3.5.4 – Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor: 1.500,00 lei fără TVA Cap. 3.5.6 – Proiect tehnic și detalii de execuție: 40.000,00 lei fără TVA Cap. 3.8.1 – Asistența tehnică din partea proiectantului 3.8.1.1 – pe perioada de execuție a lucrărilor – 5.000,00 lei fără TVA 3.8.1.2 – pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC – 10.000,00 lei fără TVA Notă: Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Durata în luni: 20 luni (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de începere a serviciilor sau lucrărilor) formată din perioada de proiectare-1 lună și perioada de acordare a asistenței tehnice din partea proiectantului-19 luni.

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...