Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Licitație proiect

Nume beneficiar: Parteneriatul dintre: UAT comuna Mosna si Fundatia “Iosif”, condus si
reprezentat de UAT comuna Mosna
Denumire programului de finantare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-
2020
Denumirea Autoritatii de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației
Publice şi Fondurilor Europene
Denumirea Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionale Nord Est
Valoarea totala a proiectului este de 2.600.468,81 lei.

 • 2.600.468,81 lei valoarea totala eligibilă a proiectului din care:
  ➢ 2.210.236,66 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR;
  ➢ 338.222,77 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  ➢ 52.009,38 lei cofinanţarea eligibilă a beneficiarului
 • 0 lei Valoare neeligibila, inclusiv TVA
  Valoarea finantarii nerambursabile: 2.548.459,43 lei
  Contract de finantare nr. 3415 din 29.10.2018
  Data de incepere: 3415 din 29.10.2018
  Perioada de implementare: 49 luni, intre data 06.02.2017 si data 28.02.2021.
  Locatia de implemenatre a proiectului: localitatea Mosna, comuna Mosna, judetul Iasi,
  Romania.
Primăria Iași

iulie 10, 2024

Post vacant de îngrijitoare la Spitalul Clinic...
Primăria Iași

iulie 9, 2024

Eliminarea AVARIE – Termo-Service S.A.- Divizia termoficare....