Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Licitație

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: – teren intravilan în suprafață de 1.000 mp, Tarla 4, parcela 139/1 CC, CF nr. 60464, nr. cadastral 60464, situat în Comuna Heleșteni, județul Iași, aparținând domeniului public al Comunei Heleșteni, în vederea construire magazie cereale + garaj, conform caietului de sarcini, HCL Comuna Heleșteni nr. 06 /30.01.2023 și temeiul legal OUG 57/03.07.2019.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Comunei Heleşteni, Comuna Heleșteni, nr. 131, județul Iași.

Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 150 lei/exemplar, ce se achita în numerar la caseria instituției sau în contul RO53TREZ40721A30 0530XXXX – deschis la Trezoreria Pașcani, cod fiscal: 4541300.

Data limită de depunere a ofertelor: 02.03.2023, ora 10.00 (minim 20 zile calendaristice fără capete înainte de data limită de depunere a ofertelor)

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02.03.2023, ora 14.00, la sediul Comunei Heleşteni, comuna Heleşteni, numărul 131, județul Iaşi.

Primăria Iași

iunie 20, 2024

Angajări la Serviciul Județean de Ambulanță Iași....
Primăria Iași

iunie 19, 2024

Pentru eliminarea AVARIEI pe circuitul primar, magistrala...
Primăria Pașcani

iunie 19, 2024

CLP Ecoserv, societatea care se ocupă de...