Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Modernizare drum

„Modernizare drumuri de interes local în comuna Roșcani, județul Iași”: Valoarea estimata este de 7.115.463,32 lei, exclusiv T.V.A. și este compusă după cum urmează: * Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază – 7.090.463,32 lei 4.1 Construcții și instalații –7.090.463,32 lei * Cap. 5 Alte cheltuieli – 25.000,00 lei din care subcapitolul 5.1 – organizare de șantier 25.000,00 lei 5.1.1 Lucrări de construcții – 25.000,00 lei Valorile de mai sus sunt in conformitate cu indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Modernizare drumuri de interes local în comuna Roșcani, județul Iași”. Important! Clauză suspensivă: Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare de la bugetul local, cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare de la bugetul local cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare de la bugetul local, nu vor fi alocate, pe o perioada de 2 luni de la data aprobarii raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă. Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 2 luni, astfel încât, in cazul in care condiția alocării în totalitate a sumelor de la bugetul local până la data de 30 iulie 2023, procedura de atribuire este anulata, urmând a fi reluată la o dată ulterioară. Precizăm că la data de 17.01.2023, U.A.T. Comuna Roșcani a încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației Contractul de finanțare nr. 334/17.01.2023, având ca obiect „Modernizare drumuri de interes local în comuna Roșcani, județul Iași”. Finanțarea alocată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației este de 7.500.000,00 lei, inclusiv T.V.A. Valoarea finanțată de către U.A.T. Comuna Roșcani este de 1.635.353,67 lei, inclusiv T.V.A., valoare ce va fi alocată până la data de 30 iulie 2023.

Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Pelerinajul la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva începe...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Elevii și profesorii din toată țara vor...
Primăria Miroslava

septembrie 28, 2023

Creșa din Miroslava anunță deschiderea unui concurs...
Primăria Iași

septembrie 27, 2023

Iubitorii muzicii din Iași și din împrejurimi...