Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Anunțuri

Meniu

Proiect școala

Inspectoratul Școlar Județean Iași sprijină desfășurarea în condiții de siguranță a activității școlilor ieșene prin proiectul POIM „Școala – mediu sigur și sănătos de învățare” – 143400 Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților din școli, Guvernul României, în cadrul Ordonanței de Urgență 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice, a oferit instituțiilor de învățământ preuniversitar posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea de echipamente/dispozitive de protecție medicală.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților din școli, Guvernul României, în cadrul Ordonanței de Urgență 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice, a oferit instituțiilor de învățământ preuniversitar posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru achiziționarea de echipamente/dispozitive de protecție medicală În urma apelului lansat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) din cadrul MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE pe 19.10.2020, pentru a susține școlile solicitante din județ, Inspectoratul Școlar Județean Iași a inițiat pe 11 noiembrie 2020, în calitate de beneficiar, proiectul POIM Școala – mediu sigur și sănătos de învățare (SMIS143400). Ca urmare a semnării contractului de finanțare în data de 20.12.2021 și a finalizării procesului de achiziții publice în 22.12.2022, bazat pe un buget final de 3 148 197,35 lei pentru cei 76 de parteneri locali, reprezentând 36 de școli din mediul urban și 40 din mediul rural (Anexa 1), beneficiarii direcți ai proiectului au fost 42201 de elevi din școlile partenere, precum și 3153 de angajați – personal didactic și nedidactic din aceste instituții de învățământ. Scopul proiectului este sprijinirea unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție în unitățile de învățământ în anul școlar 2022-2023. Obiectivul principal este constituit de asigurarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție, prin dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip dezinfectanți de mâini, mobilă și suprafețe. Rezultate obținute: RA1 (Managementul proiectului): gestionare corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului RA2 (Derularea procedurilor de achiziții publice): asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare în contextul gestionării crizei COVID 19. prin achiziționarea de:  Dezinfectanți pardoseală (litri): 60723·  Dezinfectanți mobilier (litri): 65523·  Dezinfectant pentru persoane (litri): 70831· RA3 (Informare și publicitate): asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparența pentru proiectul finanțat din fonduri europene, conform prevederilor manualului de identitate vizuală: 2 comunicate de presă: de lansare și închidere proiect, 77 afișe postate în fiecare dintre cele 76 școli partenere în proiect și la ISJ Iași, 77 panouri de informare permanentă în cele 76 școli partenere în proiect și la ISJ Iași RA4 (Servicii de audit financiar): asigurarea pistei de audit și certificarea de către un auditor independent printr-un raport de audit a documentelor de plată aferente proiectului Prin acest proiect de anvergură, Inspectoratul Școlar Județean Iași a contribuit direct la desfășurarea în condiții de siguranță sanitară a activității didactice din cele 76 de instituții beneficiare.

Primăria Iași
Primăria Iași

septembrie 22, 2023

Locuri de parcare scoase la licitație de...
Primăria Iași

septembrie 19, 2023

Insitutul Regional de Oncologie face angajări. Posturi...
Primăria Iași

septembrie 17, 2023

Centrul militar zonal Iași, prin Biroul Informare-Recrutare,...