Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

De interes

Meniu

250 de milioane de euro pentru tinerii fermieri

S-a lansat în consultare publică proiectul de ghid al solicitantului prin care statul propune condițiile de acordate a fondurilor europene de câte 70.000 de euro destinate tinerilor fermieri. Aceste sume vor fi din noile finanțări nerambursabile alocate sectorului agricol începând din anul 2023. Bugetul alocat acestora se ridică la 250,7 milioane de euro. Banii se vor acorda sub formă de sumă forfetară pentru o perioadă de maximum 3 sau 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă.

Cererile de finanțare se pot depune începând cu luna Septembrie a acestui an.

Solicitantul trebuie să facă dovada că valoarea investițiilor prevăzute în planul de afaceri reprezintă cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri se va acorda în două tranșe

-75% din cuantumul sprijinului la semnarea Contractului de finanțare;

-25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcție de implementarea corectă a Planului de afaceri. Acest lucru se va face fără a depăși 3 sau 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă, de la semnarea contractului de finanțare.

Implementarea planului de afaceri, se va realiza până la data de 30 septembrie 2029, verificarea finală și ultima plată nu vor depăși data de 31 decembrie 2029.

Condițiile de eligibilitate sunt mai multe.

Citește și despre: ”Calvar pentru șoferi: DRDP anunță lucrări la Podu Iloaiei”.

Tinerii fermieri sunt definiți ca fiind cei cu vârsta cuprinsă între 18-40 de ani, inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani). Fermierii care dețin competențe și aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată, cu studii medii/superioare sau formare profesională prin studii/curs de calificare conform legislației aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională trebuie să aibă la data depunerii cererii de finanțare vârsta menționată.

De asemenea, sunt acceptați cei care au competențe dobândite prin participarea la programe de instruire/inițiere/specializare care nu necesită document eliberat de formatorii cunoscuți de către Autoritatea Națională pentru Calificări sau evaluarea în cadrul unui centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, autorizat ANC a competențelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale. Totodată sunt eligibili cei care au experiență practică în activitate agricolă de cel puțin 12 luni acumulată în ultimii 10 ani în cadrul unei exploatații agricole. Ține loc de experiență și angajamentul de a dobândi competențe profesionale adecvate până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată, pentru a-i permite tânărului fermier să se conformeze condițiilor referitoare la dobândirea competențelor profesionale.

Categoriile de solicitanți

1. Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008:

-individual şi independent, ca persoană fizică autorizată (PFA);

-ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale (II);

-ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale (IF);

2. Persoana juridică unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv în ceea ce privește luarea deciziilor referitoare la gestionarea exploataţiei agricole.

Tânărul care se instalează (cel care reprezintă societatea în relaţia cu AFIR) va fi membrul asociat desemnat de către asociaţi ca administrator al respectivei societăţi.

Tinerii fermieri care solicită finanţare prin intermediul microîntreprinderii/ întreprinderii mici înfiinţate cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, sunt eligibili cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

-să nu fi înscris o exploataţie agricolă IACS cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare, indiferent de forma de organizare deţinută. Ulterior se va verifica în baza de date RECOM dacă autorizarea de către solicitant, pentru prima dată a unui cod CAEN agricol în cadrul unei entităţi economice, a avut loc cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare.

-solicitantul trebuie să dețină în folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 8.000 SOC pentru zona montană, respectiv 12.000 SOC și maximum 100.000 SOC, la momentul depunerii cererii de finanțare.

Ca dimensiuni, exploatațiile pot fi la nivel de microîntreprindere (0-9 angajați) sau întreprindere mică (10-49 angajați).