Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Primăria Belcești

Comuna Belcești

Comuna este situată în zona central-nordică a județului, în sud-vestul Câmpiei Jijiei, pe malurile râului Bahlui, care formează pe teritoriul comunei lacul de acumulare Tansa. Este străbătută de șoseaua județeană DJ281, care o leagă spre sud-est de Erbiceni și Podu Iloaiei și spre nord-vest de Cotnari, Ceplenița, Scobinți și Sirețel. Comuna Belcești se învecinează la nord cu comuna Coarnele Caprei, la nord-est cu comuna Focuri, la est cu comuna Erbiceni, la sud cu comuna Bălţaţi și la vest cu comuna Cotnari.

Comuna Belcești este compusă din șase sate: Belcești care este sat reședința și satele Liteni, Munteni, Satu Nou, Tansa și Ulmi.

Opt obiective din comuna Belcești sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură și anume biserica „Sfântul Nicolae” din Satul Nou. Celelalte sunt situri arheologice, cu diverse vestigii.

Conform ultimului recensământului, populația comunei Belcești se ridică la 10.555 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior, când se înregistraseră 11.000 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (93,76%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (92,24%).

Comuna Belcești este administrată de un primar și un consiliu local compus din 17 consilieri. Primarul Dumitru Tanasă, de la Partidul Social Democrat, este în funcție din octombrie 2020.

 

Despre

Primar: Dumitru Tanasă

Contact primărie:

Galerie foto

Vezi documente

Dorești să faci o sesizare?