Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Primăria Butea

PRIMĂRIA BUTEA

Comuna Butea se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul stâng al Siretului, acolo unde acesta primește apele afluentului Boca, cunoscut și sub numele de Pârâul Telii. Este străbătută de șoseaua națională DN28, care leagă Iașiul de Roman. Comuna Butea se învecinează la nord cu comuna Strunga, la est cu comuna Oţeleni, la sud cu județul  Neamţ, la vest cu comuna Mirceşti, iar la nord-vest cu comuna Al. I.  Cuza.

Comuna Butea este compusă din două sate: Butea care este sat reședință și satul Miclăușeni.

Două obiective din comuna Butea sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Unul este clasificat ca monument de arhitectură — mănăstirea Miclăușeni – ansamblu format din biserica cu hramurile „Sfinții Voievozi” și „Buna Vestire”, castelul Sturdza și din parc. Celălalt obiectiv, clasificat ca monument de for public, este monumentul lui Alexandru Sturdza din incinta parcului dendrologic.

Conform ultimului recensământ, populația comunei Butea se ridică la 3.698 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior, când se înregistraseră 3.927 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,66%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano – catolici (74,83%).

Comuna Butea este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul Anton Anti, de la Partidul Social Democrat, este în funcție din 2016.

 

 

 

Despre

Primar: Anton Anti

Contact primărie:

Dorești să faci o sesizare?