Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Primăria Dagâța

COMUNA DAGÂȚA

Comuna Dagâța aparține teritoriul sectorului vestic al Podișului Central Moldovenesc. Comuna se află în extremitatea sud-vestică a județului, la limita cu județele Neamț și Vaslui, în zona de unde izvorăște râul Gârboveț. Comuna Dagâța este străbătută de drumul județean DJ 280, care îl leagă spre nord în județul Neamț de Stănița și Bâra, și spre sud în județul Vaslui de Băcești.

Vecinii comunei Dagâța sunt: la nord comuna Stănița din județul Neamț, la sud comuna Băcești din județul Vaslui, la est comuna Tansa și la vest comuna Poienari din județul Neamț.

Comuna Dagâța este formată din noua sate: Dagâța care este și satul de reședință și sateșe Bălușești, Boatca, Buzdug, Mănăstirea, Piscu Rusului, Poienile, Tarnița și Zece Prăjini.

Cinci obiective din comuna Dagâța sunt incluse în lista monumentelor istorice din județul Iași ca monumente de interes local. Trei dintre ele sunt situri arheologice. Celelalte două sunt clasificate ca monumente de arhitectură: Conacul „Tăutu” din satul Dagâța și Biserica de lemn „Sfântul Ioan Botezătorul” din satul Mănăstirea.

Conform ultimului recensământ, populația comunei Dagâța se ridică la 4.599 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior, când se înregistraseră 4.809 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (90,15%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (93,78%).

Comuna Dagâța este administrată de un primar și un consiliu local compus din 13 consilieri. Primarul Mirel Damaschin, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din 2004.

 

 

 

Despre

Primar: Mirel Damaschin

Contact primărie:

Dorești să faci o sesizare?