Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Primăria Hălăucești

HĂLĂUCEȘTI

Comuna Hălăucești se află în extremitatea vestică a județului, la limita cu județul Neamț, pe malul drept al Siretului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208, care o leagă spre sud de Mircești și în județul Neamț de Săbăoani și spre nord de Mogoșești-Siret, Stolniceni-Prăjescu, Pașcani, Valea Seacă, Lespezi, și mai departe în județul Suceava la Dolhasca, Dolhești, Preutești și Fălticeni. Din acest drum, la Hălăucești se ramifică șoseaua județeană DJ208G, care duce spre este la Alexandru I. Cuza, Heleșteni și Ion Neculce. Prin comună trece și calea ferată Suceava–Roman, pe care este deservită de stația Hălăucești.

Comuna Hălăucești are în componență două sate: Hălăucești care este sat reședință și satul Luncași.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Moldova a județului Roman și era formată numai din satul de reședință (a cărui parte nordică se numea Luncași). În comună funcționau o școală primară mixtă cu 27 de elevi, două biserici ortodoxe și una catolică. Existau 2178 de locuitori, din care 1500 maghiari, 15 familii de evrei și restul români. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 3.018 locuitori în satele Hălăucești și Luncași.

În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, a trecut la județul Iași.

Conform ultimului recensământ, populația comunei Hălăucești se ridică la 5.541 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior, când se înregistraseră 5.790 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (96,1%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt romano-catolici (86,9%), cu o minoritate de ortodocși (9,13%).

 

Comuna Hălăucești este administrată de un primar și un consiliu local compus din 15 consilieri. Primarul Petru Burbulea, de la Partidul Național Liberal, este în funcție din octombrie 2020.

Despre

Primar: Petru Burbulea

Contact primărie:

Dorești să faci o sesizare?