Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Primăria Heleșteni

COMUNA HELEȘTENI

Comuna se află în zona de vest a județului. Este străbătută de șoseaua județeană DJ208G, care o leagă spre est de Ion Neculce și spre vest de Alexandru I. Cuza și Hălăucești. Din acest drum, la Heleșteni se ramifică șoseaua județeană DJ208D, care duce spre nord la Ruginoasa.

Comuna Heleșteni are în componență patru sate: Heleșteni care este sat reședință și satele Hărmăneasa, Movileni și Oboroceni.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului Roman și era formată din satele Hărmăneasa, Heleșteni, Marginea, Oborocenii de Jos, Oborocenii de Sus și Volintirești, având în total 2108 locuitori ce trăiau în 481 de case. În comună funcționau două biserici și o școală mixtă cu 43 de elevi. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în aceeași plasă, având 2341 de locuitori în satele Hărmăneasa, Heleșteni, Marginea, Movileni, Oborocenii de Jos și Oborocenii de Sus. În 1950, comuna a fost transferată raionului Pașcani din regiunea Iași. În 1968, ea a trecut, în alcătuirea actuală, la județul Iași.

Conform ultimului recensământ, populația comunei Heleșteni se ridică la 2.669 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior, când se înregistraseră 2.654 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (97,23%). Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,82%), dar există și minorități de creștini după evanghelie (7,57%), romano-catolici (6,26%) și penticostali (2,17%).

Comuna Heleșteni este administrată de un primar și un consiliu local compus din 11 consilieri. Primarul Constantin Hîra, de la Partidul Social Democrat, este în funcție din 2008.

Despre

Primar: Constantin Hîra

Contact primărie:

Dorești să faci o sesizare?