Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Regional

Botoșani: Investiții de 1 milion de lei în comuna Mihai Eminescu

Contractul de furnizare constă în “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar în comuna Mihai Eminescu din județul Botoșani”. Obiectivul general urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale și creșterea calității acesteia prin dotarea unităților de învățământ cu mobilier modern, a unui laborator de informatică, a nouă săli de clasă și grupe, mobilier și materiale didactice specifice pentru un cabinet de consiliere și asistență psihopedagogică și o sală de sport la toate nivelurile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial. De asemenea, prin asigurarea unui tip de mobilier confortabil și adecvat, elevii, preșcolarii și profesorii vor avea un mediu de învățare mai plăcut și mai funcțional. Acest obiectiv va fi atins prin dotarea cu mobilier si materiale specifice, adaptabil necesitaților elevilor și prin dotarea cu mobilier, echipamente digitale si materiale didactice adecvate standardelor europene. Prin aceste schimbări, se dorește crearea unui mediu educațional modern, care să faciliteze învățarea eficientă și dezvoltarea personală a elevilor și preșcolarilor, într-un mod inclusiv și echitabil.

Valoarea totală estimată pentru cele două loturi este de 1 060 514.84 de lei.

Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Educației, în cadrul PNRR, Pilonul V – Politici pentru noua generație. Creșterea competențelor digitale pentru exercitarea funcției publice și educație digitală pe parcursul vieții pentru cetățeni.