Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Știri​

Meniu

20 de milioane de lei pentru extinderea sistemului de canalizare și de alimentare cu apă în comuna Tomești

20 de milioane de lei pentru extinderea sistemului de canalizare și de alimentare cu apă în comuna Tomești. Proiectul constă în realizarea serviciilor de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție

“Extinderea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tomești din județul Iași”. Contractul are ca obiect servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții.

Astfel că, scopul achiziției este elaborarea unei documentații tehnice (DTAC, DTOE, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului) și a execuției lucrărilor de construcții în vederea realizării obiectivului: „Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Tomești”, în deplină concordanță cu situația actuală a drumului și cu reglementările legale în vigoare, întocmită în baza Studiului de Fezabilitate – pus la dispoziție de Autoritatea Contractantă, adică de către Primăria comunei Tomești. Valoarea totală estimată a contractului de investiții este de 20 111 447 de lei.

Procedura de atribuire

  • Documentațiile vor respecta conținutul cadru stabilit prin Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, conform căreia ordinea de elaborare trebuie să fie următoarea:
  • Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC)
  • Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției lucrărilor (DTOE)
  • Proiectul tehnic de execuție (PTe) și Detaliile de execuție (De)
  • Proiectul tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție se verifică de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, pentru protejarea vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului și pentru asigurarea sănătății și siguranței persoanelor implicate, pe întregul ciclu de viață a construcțiilor

Vezi și: Aeroportul Iași a atins astăzi pragul de două milioane de pasageri.

Obiectele contractului sunt:

  • realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție
  • realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție
  • Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor (conform programului de control pe șantier, acolo unde prezența proiectantului este obligatorie și la solicitarea Contractantului sau a Autorității Contractante.
  • realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate

Nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram pentru a fi la curent cu toate informațiile!

Primăria Iași

decembrie 1, 2023

S-a decis la ultima ședință a Consiliului...
Primăria Schitu Duca

decembrie 1, 2023

În această zi plină de însemnătate și...
Primăria Butea

noiembrie 30, 2023

“Vă invităm la târgul de cadouri de...
Primăria Tomești

noiembrie 30, 2023

Investiția se va face din fonduri guvernamentale....