Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Știri​

Meniu

Concurs pentru funcția de director executiv al Direcției de Asistență Socială Pașcani

Primăria Municipiului Pașcani a scos la concurs postul de director executiv al Direcției de Asistență Socială Pașcani. Concursul este unul de promovare, așa că la el se pot înscrie doar funcționarii publici care îndeplinesc mai multe condiții. Astfel, candidații trebuie să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I, să aibă o vechime de minim 7 ani.

În specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, să fie absolvent de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una din specializările cuprinse în domeniile de licență:

 • asistență socială sau sociologie
 • psihologie sau științe ale educației
 • drept
 • științe administrative
 • sănătate
 • economie
 • management
 • finanțe sau contabilitate.

De asemenea, candidaţii trebuie să fie absolvenţi cu diplomă a studiilor universitare de master în domeniul:

 • administraţiei publice
 • management
 • specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă

Pot participa la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv şi absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în alte domenii cu condiţia să fi absolvit studii de masterat în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.Toți candidații trebuie să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Conform anunțului publicat pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pașcani, dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei, în perioada 9 noiembrie 2023 – 28 noiembrie 2023, iar proba scrisă este programată pe 12 decembrie 2023, interviul urmând a fi programat în 5 zile de la proba scrisă. Cei care sunt interesați pot consulta bibliografia în vederea participării la concurs pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pașcani.

Primăria Iași
Primăria Iași

decembrie 8, 2023

Într-o ședință extraordinară desfășurată în luna octombrie...
Primăria Țuțora