Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Știri​

Meniu

Drumuri moderne în comuna Movileni

Mai multe firme de construcții vor să asfalteze drumurile din comuna Movileni.

Primăria comunei Movileni a lansat licitația pentru reabilitarea drumurilor din localitate. Trei asocieri de firme au depus oferte în cadrul procedurii. Oferta cu prețul cel mai mic va fi declarată câștigătoare Mai multe drumuri vor fi reabilitate în județul Iași, cu fonduri din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Recent, Primăria comunei Movileni a lansat licitația pentru reabilitarea mai multor artere. Valoarea estimată a contractului este de aproape 9 milioane de lei. „Modernizarea propusă se suprapune pe traseul drumurilor existente, lipsite de orice sistematizare verticală sau orizontală. Circulația vehiculelor se realizează cu dificultate, sectoarele de drum având suprafețe de rulare neamenajate (cu multiple degradări – gropi, crăpături, fisuri). S-a constatat că starea de viabilitate existentă este total necorespunzătoare pentru desfășurarea circulației rutiere și pietonale în condiții normale, fără a avea o îmbrăcăminte rutieră corespunzătoare. În perioadele secetoase, structura rutieră existentă generează o cantitate mare de praf, iar în perioadele ploioase se generează noroi”, se arată în caietul de sarcini. Autoritatea contractantă a inclus pe lista de investiții mai multe drumuri din Larga-Jijia, Potângeni și Iepureni. Străzile au o lungime totală de aproape 5 kilometri. „Planeitatea suprafeței de rulare este una necorespunzătoare și sunt evidențiate forme de șiroire ale apelor din precipitații, cu multiple fisuri și crăpături ce permit infiltrarea apelor pluviale în interiorul sistemului rutier, ce diminuează proprietățile fizico-mecanice ale straturilor de fundare. Zonele de covată de pe suprafața carosabilă permit stagnarea și infiltrarea apelor din precipitații și în zona activă a terenului de fundare”, se arată în documentația procedurii.

Primăria Iași

aprilie 19, 2024

Direcția Exploatare Patrimoniu organizează o licitație publică...
Primăria Iași

aprilie 19, 2024

Podul de Piatră din Iași, monument emblematic...
Primăria Ungheni

aprilie 19, 2024

În comuna Ungheni, din județul Iași, este...
Primăria Iași

aprilie 19, 2024

Astăzi încep lucrările la Spitalul Regional de...