Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Știri​

Meniu

Povestea Bisericii din Ceplenița

În judeţul Iaşi, în apropierea localitãţii Hârlãu, se aflã localitatea Cepleniţa. Aici veţi descoperi peisaje de o rarã frumuseţe. Obiective istorice din localitate şi împrejurimi au creat posibilitatea ca aşezarea sã intre în circuitul turistic naţional. În aceastã localitate, un lucru interesant de vãzut este Conacul lui Nestor Ureche care a fost construit spre sfârşitul secolului al XVI-lea pe pãmânturile cumpãrate de la Petru Șchiopu în anul 1592. Casa cu douã rânduri, prevãzutã cu beciuri şi zid înconjurãtor, a suferit în decursul timpului unele modificãri. În aceastã clãdire a locuit o perioadã şi Grigore Ureche, iar în ultimii ani, clãdirea a fost amenajatã ca şcoalã generalã în care au învãţat multe generaţii de elevi. În prezent, din frumosul conac mai existã doar ruine exterioare şi nişte beciuri. În continuare vã puteţi îndrepta spre Biserica „Sfinţii Voievozi” din Cepleniţa. Aceastã bisericã este ctitoritã de logofãtul Iordache Cantacuzino-Paşcanu, în anul 1802. Biserica fost ridicatã cu scopul de a servi ca bisericã de curte boiereascã. Deoarece fusese nãruitã de cutremure, ea a fost renovatã în perioada 1836-1847 de cãtre Mihalache Cantacuzino, nepotul ctitorului. Tot el a ctitorit şi bisericile din satele învecinate: Buhalniţa, Scobinţi, Bãdeni, toate acestea fiind împrejmuite cu ziduri de piatrã. La început, Biserica din Cepleniţa era împrejmuitã de un zid de piatrã netencuitã, care îngloba în partea dinspre conac un turn clopotniţã. Astãzi, din acest zid nu s-a mai pãstrat decât baza, care este folositã ca suport pentru pilonii de zidãrie al unui gard. Catapeteasma dateazã din anul 1847. Tot nepotului ctitorului îi sunt atribuite şi ferestrele mari terminate în semicerc şi ancadramentele împodobite cu înflorituri. În anul 1939, Biserica „Sfinţii Voievozi” din Cepleniţa a fost declaratã monument istoric, iar în prezent este bisericã parohialã.

Primaria Miroslava

septembrie 29, 2023

Siguranța elevilor este o prioritate pentru Primăria...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Criza abandonului animalelor de companie: Iașul se...
Primăria Iași

septembrie 29, 2023

Consiliul Local va avea astăzi în dezbatere,...
Primăria Iași

septembrie 28, 2023

În acest an, Sărbătorile Iaşului promit o...