Adminis.ro reprezintă portalul administrației ieșene

Știri​

Meniu

TUIASI a finalizat implementarea proiectului „Reabilitare termică Corp Tex2”

TUIASI a finalizat implementarea proiectului „Reabilitare termică Corp Tex2” din cadrul Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „Reabilitare termică Corp Tex2” DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEXTILE-PIELĂRIE ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL”, cod SMIS 120773, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate organism intermediar.

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

  • Data de începere proiect: 18.12.2015
  • Data de finalizare a proiectului: 31.12.2023
  • Valoarea totală a proiectului, inclusiv valoarea nerambursabilă: 6.670.488,46 lei
  • Valoarea contribuției comunitare a proiectului: 2.925.775,92 lei

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei cofinanțări nerambursabile acordate prin Regio – Programul operațional Regional POR 2014-2020, axa prioritară „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, operațiunea „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relaţie cu piaţa forţei de muncă şi sectoarele economice competitive”.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității infrastructurii Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, și îmbunătățirea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevantă pentru nevoile pieței muncii, adaptate nivelului de dezvoltare tehnologică și cerințelor specifice sectorului economic.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. OS 1 – Creșterea numărului de participanți la procesul de educație prin îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite studenților.
  2. OS 2 – Adaptarea infrastructurii instituției de învățământ superior la standardele de calitate europene prin intermediul lucrărilor de reabilitare.

Investiția propusă prin proiect va avea rolul de a crea mediul propice pentru derularea în condiții optime a activității didactice în cadrul infrastructurii Facultății de Textile-Pielărie și Management Industrial, din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din lași. Lucrările propuse prin documentația tehnică duc la creșterea participării la procesul de educație a studenților, respectiv la creșterea nivelului de calitate a pregătirii populației active.

Impactul acestei investiții va viza creșterea calității infrastructurii existente, utilizată de către studenții și cadrele didactice care frecventează cursurile universității. Investiția are ca scop principal îmbunătățirea infrastructurii pentru a oferi condiții optime de studiu tuturor participanților la procesul educațional, dar are și un rol de promovare a ofertei și valorilor educaționale și științifice ale universității pentru creșterea atractivității sale, a vizibilității naționale și internaționale. Totodată, se va viza creșterea rolului universității noastre în mediul economic și social.

Rezultatele proiectului:

  • 1. Valori la începutul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1100

Din care: 700 fete, 400 băieți, 0 persoane cu dizabilități, 320 persoane aparținând categoriilor dezavantajate.

  • 2. Valori îndeplinite la finalul implementării proiectului:

Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului: 1110

Din care: 721 fete, 389 băieți, 2 persoane cu dizabilități, 384 persoane aparținând categoriilor dezavantajat

Primăria Iași

aprilie 12, 2024

12 consilieri de probațiune din județul Iași...
Primăria Iași

aprilie 12, 2024

Licitația pentru construcția noului depou din Dacia...
Primăria Iași

aprilie 12, 2024

Restricții de circulație pe Bulevardul Socola. Pe...
Primăria Târgu Frumos

aprilie 12, 2024

Ansamblu de dansuri populare la Târgu Frumos....